MB-GM-VITEL transzformáció

Mit kell tudni a VITEL transzformációról ?

1. A transzformáció szükségessége és alapelve:

Az alábbi idézet a GNSSnet.hu szolgáltató honlapjáról származik.

“A Valós Idejű GNSS Helymeghatározásnál Használatos Terepi Transzformációs ELjárás (VITEL) a GNSS technikával – ETRS89 rendszerben – meghatározott térbeli X,Y,Z koordinátákat átszámítja a Magyarországon használatos HD72 vonatkoztatási rendszerbe (y, x EOV koordináták, EOMA magasság). A VITEL a két vonatkoztatási rendszer között országos transzformációt alkalmaz, a síkba történő vetítést a hivatalos EOV vetületi egyenletekkel végzi, majd az országos transzformációból adódó maradékhibákat a javításokat tartalmazó 2×2 km-es rácshálón belüli interpolációval veszi figyelembe.
A VITEL alkalmazásához a felhasználói GNSS műszerre fel kell telepíteni a transzformációhoz szükséges VITEL fájlokat. Ezt kizárólag a műszerforgalmazók tehetik meg, akik erre szerződésben rögzített jogosultságot kaptak a FÖMI-től. A VITEL telepítésének díját az egyes forgalmazók szabják meg. A VITEL megoldás használata egyedi licenchez kötött, kizárólag azokra a műszerekre lehet a VITEL megoldást feltelepíteni, amelyekre a forgalmazó megkérte a FÖMI GNSS Szolgáltató Központjától a VITEL licencet. A GSzK a VITEL licenccel rendelkező műszerekről (cégnév, műszer típus, gyári sorozatszám) nyilvántartást vezet.”

2. Hogyan valósul meg a VITEL transzformáció a SurvCE vezérlő és adatgyűjtő szoftverben ?

Ahhoz hogy a SurvCE szoftver VITEL alapú transzformációt végezzen a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 1. A Munka/Beállítások/Rendszer lapon “Hungary/EOV-VITEL”, vagy “Hungary/EOV-VITEL2009” vagy “Hungary/EOV-VITEL2014” a választott transzformációs megoldás.
 2. A választott megoldásnak megfelelő évszámú 3 db HungarianEOV………..grd fájl a vezérlő egység SurvCE/SurvStar könyvtárában van. A SurvCE könyvtár a vezérlő egységek túlnyomó többségén a Program Files könyvtárban található.
 3. A GNSS vevő által meghatározott – EOV-ra transzformálandó – koordinátának Magyarország területére (pontosabban a VITEL háló által lefedett területre) kell esnie.

Ha a fenti három feltétel teljesül, akkor a SurvCE szoftver bármely kompatibilis GPS/GNSS vevő által meghatározott ETRS89 rendszerbeli koordinátát azonnal automatikusan átszámítja EOV-ra.

3. Mi az a VITEL rácsháló, ami lefedi Magyarországot ?

A VITEL transzformációs megoldás bevezetése előtt ú.n. helyi transzformációval végeztük az átszámítást. Ez azt jelentette, hogy az érintett terület közelében található 5-8 OGPSH alappont EOV és WGS84 rendszerbeli koordinátája alapján megfelelő szoftverrel kiszámítottuk a 7 db ú.n. transzformációs állandót (paraméter készletet), amelyet egy másik megfelelő szoftverbe beadva elvégezhettük a transzformációt. Ha transzformálandó pont a OGPSH alappontok által határolt területen belülre esett, akkor megfelelő pontosságú volt a transzformáció, ha azon kívül esett, akkor az elvártnál nagyabb hibával lett terhelt a végeredmény. Ha ez a megoldás maradt volna az egyedüli lehetőség az átszámításra, akkor a szoftverben nagyon gyakran kellett volna változtatnunk a paraméter készletet, mert egy paraméter készlet kb 10-15 km sugarú körrre adott jó pontosságú eredményt.

A VITEL rácsháló alkalmazásánál viszont mindig ugyanazzal a 7 transzformációs állandóval – egyetlen paraméter készlettel –  dolgozik a szoftver. Ez a 7 állandó a szoftverkódba van beépítve (pontosabban a Predef1.csl fájlban található), így a felhasználónak nem kell tárolnia, illetve egyáltalán nem kell foglalkoznia vele. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy ez az  egyetlen paraméterkészlet szinte sehol sem ad pontos eredményt. A szoftver az így kiszámított koordinátákat előzetes adatként kezeli, majd a VITEL rácsháló adatai alapján korrekciót alkalmaz az Y, X, és H értékekre, így kapjuk meg a végleges és pontosnak tekinthető EOV koordinátákat.

A VITEL rácsháló valójában egy olyan téglalap, amelybe belefér teljes Magyarország. A téglalapon belül 2×2 km oldalhosszúságú háló van kialakítva. Természetesen minden egyes négyzet sarokpontjának koordinátája ismert, és minden egyes sarokpontkoz tartozik egy Y, egy X és egy Z javítási érték. A SurvCE az előzetes koordináták alapján meghatározza, hogy a pont a rácsháló melyik négyzetére esik, majd a négyzet sarkaihoz rendelt javítási értékekből valamilyen számítási módszerrel kiszámítja az aktuális Y, X és Z javítási értéket. Ezekkel az értékekkel javítva az előzetes koordinátát megkapjuk a végeredményt.

4. Mi a különbség a VITEL, a VITEL2009 és a VITEL2014 transzformáció között ?

Az évszám nélküli VITEL transzformáció nem 2×2, hanem 4×4 km méretű négyzethálóval dolgozott. Ennek a transzformációs módszernek a használatát 2009 óta nem ajánljuk, mert nem csak magassági, hanem Y és X értelemben is pontatlanabb mint a legújabb VITEL 2014 transzformáció. A 2009-es transzformáció bevezetésénél változott a paraméter készlet és változott a rácsháló sűrűsége is 4×4 km-ről 2×2 km-re. Ha ugyanazt az ETRS89 rendszerbeli (a köznyelvben WGS84-ként említett) koordináta hármast VITEL és VITEL2009 módszerrel is transzformáljuk, akkor mindhárom koordinátában tapasztalhatunk néhány cm nagyságrendű eltérést. Természetesen a sűrűbb rácsháló alkalmazásának köszönhetően a VITEL2009 ad pontosabb eredményt.

A VITEL2014 transzformáció nevével ellentétben 2015 évben lett bevezetve. Maradt a paraméterkészlet, továbbra is 2×2 km sűrűségű maradt a háló, sőt az Y és X értelmű sarokponti javítási értékek sem változtak. Egyedül a magassági javítási értékek módosultak, többnyire csak néhány centiméterrel, de előfordulnak 10-20 cm közötti eltérések is. Ha ugyanazt az ETRS89 rendszerbeli koordináta hármast VITEL2009 és VITEL2014 módszerrel is áttranszformáljuk, akkor csak a magasság koordinában tapasztalhatunk eltérést. Ez a térkép bemutatja a VITEL2009 és VITEL2014 transzformációk közötti magassági eltérést.

5. A SurvCE melyik verziója támogatja mindhárom VITEL transzformációt ?

A SurvCE 4.07 változata volt az első, amelyben a VITEL és a VITEL2009 mellett a VITEL2014 transzformációt is be lehetett állítani. Eme cikk írásakor már az 5.03 volt az aktuális szoftverváltozat. Gyakorlatilag azonban a SurvCE szoftver bármely olyan verziójában alkalmazhatjuk a VITEL2014 transzformációt, amelyben a VITEL2009 megtalálható a választási lehetőségek között. A megoldás azon alapul, hogy a fenti 2/2 pontban említett 3 db HungarianEOV………..grd fájl közül csak a magassági javítás adatait tartalmazó fájl változott.

 • Az Yeov javításokat tartalmazó HungarianEOV2009_dE.grd és a HungarianEOV2014_dE.grd tartalma azonos.
 • Az Xeov javításokat tartalmazó HungarianEOV2009_dN.grd és a HungarianEOV2014_dN.grd tartalma azonos.
 • A magassági javításokat tartalmazó HungarianEOV2009_dH.grd és a HungarianEOV2014_dH.grd tartalma azonban különböző.

Ennek köszönhetően megtehetjük, hogy a HungarianEOV2014_dH.grd fájlt átnevezzük HungarianEOV2009_dH.grd-re, és a Program Files/SurvCE/SurvStar könyvtárba másoljuk, az “igazi” 2009-es fájlt felülírva. Így tehát a szoftverben – a Munka/Beállítások/Rendszer lapon – nem kell módosítanunk a beállítást, maradhat Hungary/EOV-VITEL2009, hiszen a 2009 számot tartalmazó fájlokat fogja a szoftver használni ezután is, csak a _dH végződésű fájlban a VITEL 2014-nek megfelelő javítási értékek lesznek. Ez azonban – bár pontos eredményt ad – mégsem tökéletes megoldás, csak átmenetileg javasoljuk. A probléma ezzel a megoldással az, hogy a mérési jegyzőkönyv fájlba – a <munkaneve>.rw5 fájlba – a szoftver VITEL2009-et ír transzformációs megoldásként, pedig valójában VITEL2014-t használunk.

6. Hogyan állítsam be a SurvCE-ben azt, hogy a VITEL2014 transzformációt szeretném használni ?

Ha a SurvCE verziószáma 4.07 vagy magasabb, akkor a fenti 5. kérdésnél leírtak szerinti eljárás elvégzését követően a következő lépéseket hajtsa végre.

 1. Válassza a SurvCE Munka menüjében a Beállítások tételt, azon belül pedig a Rendszer lapot.
 2. Mutasson a Vetületi lista kezelés, majd a Bővítés elődefiniálttal gombra.
 3. Az országok listájában válassza a Hungary tételt, majd a transzformációs lehetőségek közül válassza az EOV-VITEL2014 lehetőséget.
 4. Mutasson az OK gombra.
 5. Válassza a Hungary/EOV-VITEL2014 lehetőséget, majd mutasson az OK-ra.
 6. Beállítások ablakban válassza az Új munka lapot.
 7. Kapcsolja be a Mértékegységet kérjen négyzetet, majd mutasson az OK-ra.
 8. Beállítások ablakban mutasson az OK-ra.

Ezt követően, amikor megnyit egy új munkát, a fenti beállítás hatására megjelenő Rendszer lapon MINDIG ELLENŐRIZZE LE, hogy vetületi rendszerként az van-e beállítva, amit használni szeretne. FIGYELEM ! Ez nagyon fontos, mert a beállítás visszaáll Hungary/EOV-VITEL2009-re, ha megnyit egy olyan korábban létrehozott munkát, amely még VITEL2009 beállítással jött létre annak idején.

7. Hol találom a megfelelő HungarianEOV20**_d*.grd fájlokat ?

A megfelelő fájlok az alábbi linkre kattintás után elérhetővé válnak azok számára, akik a Geomentor Kft honlapján regisztrált felhasználók és a regisztrációjukat követően az adminisztrátortól megkapták a SurvCE vonatkozású tartalmakhoz a hozzáférési jogosultságot. Az alábbi linkre kattintás előtt természetesen be kell jelentkeznie felhasználónevével és jelszavával a geomentor.hu-ra (fent a jobb felső sarokban).

>>> VITEL háló fájlok letöltése <<<

8. Mi az a VITEL licensz és hogyan jutok hozzá ?

A VITEL transzformációhoz szükséges alapadatok a Földmérési és Távérzékelési Intézet (továbbiakban FÖMI) tulajdonát képezik, ezért a VITEL transzformáció csak a használatának jogszerűségét biztosító licensz (jogosultság) megrendelése után vehető igénybe. Minden olyan GPS/GNSS vevőhöz (tehát magához a vevőkészülékhez, nem a kontroller hardverhez vagy szoftverhez) be kell szereznie a felhasználónak a VITEL licenszt, amellyel valós időben szeretne EOV koordinátát meghatározni. GNSS vevő értékesítésekor a kereskedők általában már az árajánlatban jelzik, hogy az ajánlati ár tartalmazza-e vagy sem a VITEL licensz díját (ez általában 80-100 eFt + ÁFA nagyságrendű összeg).

Amikor a Geomentor Kft GNSS RTK rovert értékesít, akkor azt szinte minden esetben SurvCE szoftverrel és VITEL licensszel eggyütt teszi. Ez azt jelenti, hogy a Geomentor Kft a szükséges fájlokat felhelyezi a vezérlőegységre, elvégzi a megfelelő beállításokat, és megrendeli a FÖMI-től a felhasználó nevére, az átadandó GNSS vevő gyári sorszámára hivatkozva a VITEL licenszt. A felhasználó a VITEL licensz megrendelő elküldésének pillanatától számítva jogosult a VITEL licensz használatára, függetlenül attól, hogy a FÖMI adatbázisában mikor kerül a felhasználó tárolásra (mikor regisztrálja a licenszt a FÖMI felhasználó számára). A felhasználó a regisztrálásról úgy értesül, hogy a FÖMI elhelyezi a VITEL licensz dokumentumot a felhasználó Saját fiók-jának Irattár-ába a www.gnssnet.hu honlapon.

Fontos megérteni, hogy a VITEL licensz elsősorban a GNSS vevő készülékhez tartozik, nem a felhasználó személyéhez. Ha a felhasználó eladja a vevőt, akkor a licenszt is eladhatja vele együtt. Továbbá a VITEL licensznek nincs semmi köze a felhasználó és a FÖMI között létrejött szerződéshez, amely a korrekciós jel vétele érdekében köttetett. Ez két egymástól független dolog. Ha valaki vásárol egy GNSS vevőt, és valós időben szeretne hozzájutni az EOV koordinátákhoz, akkor is köteles megfizetni a VITEL licensz díjat, ha sohasem fogja a FÖMI-től vehető korrekcióval használni, hanem más szolgáltatótól vesz korrekciót. Másfelől, ha a felhasználónak van szerződése a FÖMI-vel korrekciós jel vételére, de az adatgyűjtő szoftverben sohasem használja a VITEL transzformációt, akkor nincs szüksége VITEL licenszre. Ez utóbbi esetben természetesen a szoftver forgalmazója nem helyezheti el a transzformációhoz szükséges VITEL hálófájlokat a vezérlőegységre (vagy ha elhelyezi, akkor a felhasználó nem jogosult azt használni).

A VITEL licensz meglétét illetve használatát a Földhivatalok ellenőrizik, amennyiben olyan mérés munkarészeit adják le a Földhivatalban, amelyet GNSS vevővel valós időben végeztek el.

Kategóriák: ,