Beméréssel és kitűzéssel kapcsolatos műveletek

(a teljesség igénye nélkül)
 • pont bemérése
 • pont bemérése külpontosan (ortogonális és ívmetszéses módszerrel is)
 • vonal mérése (ez azt jelenti, hogy összeköti a pontot vonallal, és a megadott DXF rétegre teszi)
 • a vonal állhat egyenes szakaszokból, körívekből, görbékből
 • lehet a vonallal párhuzamost húzni (pl. járda mérésénél elegendő az egyik oldalt mérni és a szélességét megadni)
 • zárt alakzat mérése (az ezt alkotó vonalakra is igaz amit fentebb írtam)
 • folyamatos mérés (elindulunk egy vonal mentén és megadott idő vagy távolság megtétele után a program automatikusan tárolja a pontokat)
 • pontok, vonalak, és alakzatok bemérésekor nem csak egy egyszerű leíró kód (pl. oszlop) hanem attribútum is tárolható (pl. anyaga, mérete, színe, állapota,stb)
 • pont kitűzése
 • vonal kitűzése (megadhatom két végpontját, vagy egyiket és az irányszögét, magadhatom hány méterenként akarok a vonalon pontokat kitűzni, vagy hány egyenlő részre akarom osztani a vonalat.
 • a kitűzendő vonal lehet egyenes, körív, vagy tetszőleges görbe
 • nem csak a vonalon tűzhetek ki pontot, hanem vele párhuzamosan is, ill. abszcissza+ordináta értéket is megadhatok a vonalra vonatkozóan, akár egyenes akár görbe a vonal
 • vonalbaállás (ekkor nem adjuk meg konkrétan azt, hogy a kitűzendő pont hol van a vonalon, pl hány méterre a kezdőponttól, hanem azt nézzük, hogy ahol éppen vagyunk a vevővel vagy a prizmával, az a pont a vonalon van-e vagy sem)
 • a kitűzendő vonal lehet egy betöltött DXF vagy DWG file-beli vonal, vagy két diszkrét pont által alkotott vonal
 • DXF/DWG rajz bármelyik pontja kitűzhető
 • terepszint kitűzés (egy tervezett DTM beolvasása után leellenőrizhető hogy tetszőleges helyen a terepmagasság a tervezett szinten van-e)
 • a bemérés és a kitűzés térképi háttéren történik, de pl a kitűzésnél numerikus adatok is megjelennek
A koordináta geometria menűben a következő funkciók vannak
 • metszéspont számítás (két adott pontról irányszög vagy távolság bármely kombinációja alapján új pont számítása)
 • ortogonálisan bemért pont számítása (egyenesre, körívre, görbére)
 • talppont számítása (egyenesre, körívre, görbére)
 • irányszög és távolság számítás
 • területszámítás
 • koordináta transzformáció (eltolás, elforgatás, méretarány változtatás)
 • alapműveletes és tudományos számológép